Start BMW Cup Time Attack Bankörning Medlemskap
BMW Cup
Resultat
Vad är BMW Cup?
Avgifter
Reglemente
Kontakt
Bmw Sverige
 
 
Förenade Bil
 
 
Michelin
 
 
Schmiedmann
 
 
BSR
 
 
Millway motorsport
 
 
BILdelar-Online.SE
 
 
Ancrona
Du är här:  BMW Cup »
 
 

 

Inbjudan till BMW Cup 2015

 

Serieanmälan BMW Cup 2015

 
 

Vilken tävlingsklass gäller din anmälan ?

Här väljer du i vilken klass du vill medverka. Om du är osäker på i vilken klass din bil passar så kan du läsa mer om det i vårt reglemente som du hittar genom att klicka här.

 

 
 
 
 
 
 

Vilka är dina personuppgifter ?

Licensklass
 
 
 

Uppgifter om din tävlingsbil

 
 
 

OBS - Om ni inte redan har ett startnummer i BMW Cup, så måste ni först ansöka om ett startnummer, se denna länk.

 

 
 
 
 
 
Videokamera
 
 
 

Övrig information om tävlingsbilen.

Här kan du skriva in uppgifter. Det går endast att fylla i 250 tecken.

För längre meddelande så ber vi dig kontakta någon av våra BMW Cup

representanter. Du hittar uppgifter till dem på vår kontaktsida.

 

 
 
 

Är det fler än en förare till tävlingsbilen ?

 

Här väljer du hur många som kommer att köra tävlingsbilen.

 

 

Har du valt fler förare än dig själv, så skriver du in de övriga förarnas namn här nedan.

Fullständigt namn, deras licens nummer samt deras medlemsnummer i BMW Sport Club.

Det får vara max 3 förare på en bil under tävlingssäsongen.

  
 

Betalning för serieavgift.

Var vänlig och betala serieavgiften till BMWSC:s plusgirokonto: 630 50 25-6.

Märk inbetalningen med BMW Cup, och ditt startnummer. Om ditt namn får plats i meddelanderaden vid inbetalningen så uppge det också. Det underlättar för oss

när vi matchar betalningen.

 

 
 

Ansvarsbefrielse.

Du som anmäler din medverkan i BMW Cup intygar härmed att ovanstående uppgifter
är riktiga samt förbinder dig genom denna anmälan att följa arrangörens
vid var tid gällande reglemente för BMW Cup.
 
Du godkänner härmed att arrangören har ditt tillstånd att lagra och använda ovan lämnade uppgifter till den administration som krävs för tävlingens genomförande, inklusive vidarebefodra nödvändig information till Svenska Bilsportförbundet (SBF), FIA etc. 

 

Du deltager i tävlingen helt på egen risk. SBF, FIA, arrangören, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall och liknande.

 

Jag har tagit del av ansvarsfrånsägelsen ovan, och godkänner denna genom att klicka på Skicka-knappen.

 

OBS - När du tryckt på skicka-knappen skall du komma till en sida som säger att din anmälan är registrerad. Om du istället kommer tillbaka till den här anmälningssidan  så är det några fält som inte är korrekt ifyllda, dessa fält är då markerade med röd kant. Korrigera dessa fält och tryck på skicka-knappen igen.

 

Denna sida senast uppdaterad:  2015-09-14
 
BMW Sverige
 
BMW Sverige
Förenade Bil
Schmiedmann
Millway
BILdelar-Online.SE
Sucaba
Ancrona