Hoppa till sidans innehåll

BMW Club Schweden - Bilsport

BMW Sport Club

 

BMW Sport Club är en sektion inom bilmärkesklubben BMW Club Schweden med uppdraget att främja bilkörningsintresset hos våra medlemmar på Sveriges motorbanor. 
 


 Kallelse till årsmöte

Medlemmar i BMW Sport Club kallas härmed till årsmöte

Datum: Söndagen den 12e mars
Tid: 16.00
Plats: Telefonkonferens
Telefonnr: 0850631751
Möteskod: 3937551891

Föranmäl genom att maila till This is a mailto link

 Årsmötesagenda

 §1 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

 §2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 §3 Val av rösträknare tillika justeringsmän, samt kontroll av antalet röstberättigade.

 §4 Styrelsens verksamhetsberättelse

 §5 Ekonomisk rapportering

 §6 Revisorberättelse

 §7 Fastställande av balans och resultaträkningar

 §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 §9 Fastställande av avgifter 2017

 §10 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

 §11 Val av styrelse

 §12 Val av revisor

 §13 Val av valberedning

 §14 Övriga frågor

 §15 Årsmötets avslutande

 

Medlemmar som vill lämna in motioner till årsmötet gör detta genom att skicka mail till This is a mailto link senast 1 vecka innan årsmötet.

 

BMW Sport Club
Anslagstavla

Förbereds för en ny säsong

Postadress:
BMW Club Schweden - Bilsport
BMW Club Schweden, Tackjärnsvägen 2
16868 Bromma

Besöksadress:
BMW Club Schweden, Tackjärnsvägen 2
16868 Bromma

Kontakt:
Tel: +46700901797
E-post: This is a mailto link

Se all info